Odwołanie całej darowizny nie będzie łatwe.
Na błąd nie bardzo można się powoływać, bo po pierwsze o skutkach darowizny poucza notariusz (jest niejako gwarantem tego, że obie strony wiedzą co czynią) a po drugie jest na to termin roczny od wykrycia błędu.

Jedyna możliwość to powołanie się na rażącą niewdzięczność. Z opisu wynika jednak, że rażącej niewdzięczności dopuszcza się jedynie zięć - a więc należałoby odwołać darowiznę jedynie częściowo - właśnie co do zięcia (jest to możliwe).

Skoro rodzice czują się dotknięci jego zachowaniem powinni listem poleconym wysłać mu oświadczenie, że odwołują darowiznę i wzywają go do przeniesienia połowy własności przedmiotu darowizny powrotnie na rodziców w terminie do dnia ............

Wzór takiego oświadczenia znajdziecie w Portalu - w dziale Pisma procesowe ->prawo cywilne.

Jeśli zięć nie zechce dobrowolnie zwrócić darowizny - pozostanie pozew do sądu o nakazanie zwrotu przedmiotu darowizny.Witam

Otrzymałem odpowiedź na moje odwołanie w sprawie X od d-cy WL.
Mam teraz 30 dni na wniesienie skargi za pośrednictwem d-cy WL do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Proszę o podanie drogi jak to zrobić.

Może jakiś wzór pisma, jak zatytułowane etc.

Za wszelką pomoc będę wdzięczny.

skorpionxx@poczta.fm

Tytuły zaczynamy wielką literą. Poprawiłem. P_EWłaśnie złożyłem pismo do NFOŚiGW o zwrot opłaty recyklingowej (skorzystałem ze wzoru pietrunia11 :P). W
przypadku decyzji odmownej proponuję w I kolejności odwoływać się na
drodze administracyjnej (dopiero odwołanie do NSA pociąga za sobą
niewielką opłatę). Następnie powinniśmy rozważyć, czy decydujemy się na
NSA, czy składamy pozew do Sądu (najlepiej zbiorowy, może w formie
Stowarzyszenia specjalnie powołanego do tego celu?). Dałbym się wykazać
polskim Sądom, na końcu występując do ETS.

Pozdrawim.
Czekam na burzę mózgów.

Ps. Będzie ciężko bowiem Rząd negocjuje z Brukselą i najprawdopodobniej
odstąpi od opłaty, ale pieniędzy nie odda - warunek Brukseli, aby te
pieniądze przeznaczyć na stacje demontażu... Gdzieś widziałem odpowiedni komentarz: "Tzn: KRADŁEM 3LATA, JUZ NIE BEDE ALE TEGO CO NAKRADŁEM NIE ODDAM??" http://forum.prawnikow.pl/OPLATA-REC...&mode=threaded
:oKrajowy Rejestr Karny
  Ostatnio wyciągnąłem informację z krk z której wynika iż byłem karany. zgodze sie ale postępowanie warunkowo umorzonona na 2 lata + świadczenie pieniężne. 2 lata minęły, świadczenie pieniężne uregulowane. Na miejscu dowiedziałem iż istnieje jeszcze 6 miesieczny okres po którym mój wyrok zostanie zatarty. (art158 &1 kk art.66 &1 kk art.67 &1 kk w zw.z &3 kk). Chce zapytac czy istnieje jakaś możliwość anulowania tego 6 miesięcznego okresu gdyz niebawem bede podejmował prace i niezbędne bedzie dostarczenie infor.z KRK dla pracodawcy. co w tej sytuacji moge zrobić, gdzie sie odwoływać i czy wogóle jest sens. Podobno takie odwołanie jest platne i nie ma żadnej pewnosci że sad sie przychyli do zatarcia wyroku. Prosiłbym o szybką odpowiedż i jesli to możliwe wzór takiego pisma(odwołania)
Z góry dziekuje!Witam ponownie.
Cały czas studiuję różne wzory pism (umowy, regulaminy, procedury). Właśnie trafiłem na interesującą stronę: http://www.rzeczpospolita.../wzory2.html#14 (notabene podaną na tym forum) z informacjami odnośnie procedur odwołania Zarządcy.
Wynika z niej, że zmiana Zarządcy (logiczne, że musi ktoś być odwołany by ktoś inny mógł zostać powołany) musi jednak znaleźć swój epilog w obecności Notariusza, cytuję:

"Uwaga: jeżeli uchwała właścicieli powoduje zmianę sposobu zarządu (zasad zarządzania) - np. odwołuje zarząd określony w umowie notarialnej i wpisany do księgi wieczystej - musi być podjęta w obecności notariusza i przez niego zaprotokołowana. W zebraniu podejmującym taką uchwałę musi więc uczestniczyć także notariusz. Po zaprotokołowaniu uchwały notariusz wniesie do właściwego sądu wniosek o dokonanie zmian wpisu w księdze wieczystej, zgodnie z art. 37 UWL i art. 24 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, z dnia 6 lipca 1982 r. z późniejszymi zmianami."

Bardzo zależy Nam (Wspólnocie) na skutecznym działaniu, dlatego też proszę o odniesienie się (uspokojenie mnie) do podanych w linku informacji. Mam nadzieję, że podany przykład niefortunnie tylko zaciemnia jasną sytuację:

"jeżeli uchwała właścicieli powoduje zmianę sposobu zarządu"

Odpowiedź brzmi oczywiście: NIE. Jednak dalsza treść wzbudza wątpliwości. Bo załóżmy, że zmieniamy tylko Zarządcę (bez Notariusza). Na kolejnym zebraniu zwołanym przez nowego Zarządcę zmieniamy sposób zarządu (z Notariuszem). To rodzi się pytanie o wpis do KW. Tam będzie przecież widniał stary Zarządca gdyż nowy nie mógł zostać wpisany bo nie było przecież uchwały protokółowanej przez Notariusza z uwagi na fakt, że treść uchwały nie powodowała zmiany sposobu zarządu (wymiana zarządcy).

Z góry dziękuję. Pozdrawiam.Witajcie. Zdawalem na radcowska i jako wynik otrzymalem "magiczna" liczbe 189 pnkt :x
Czy moglbym prosic Ciebie Mienszewik o podeslanie na maila korczew@o2.pl wzoru odwołania? Bede zobowiazany i z gory dziekuje. Przejrzalem 60% testu i poki co znalazlem 1 pytanko, o ktore mozna by bylo sie zaczepic.

PYTANIE 39 -ZWROCCIE UWAGE NA TRESC PYTANIA
Odpowiedz wg klucza - C

a teraz cytat z ustawy:
Art. 391. § 1. (291) Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub prezes sądu zaniechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno odczytywać W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

KONKLUZJA:
SKORO W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE, TO NIE ZNACZY ŻE MOŻNA PRZYTOCZYĆ ICH CAŁOŚĆ. SFORMUŁOWANIE PYTANIA JEST BŁĘDNE, PONIEWAŻ WYNIKA Z NIEGO, IŻ PRZYTOCZONA MOŻE BYĆ CAŁOŚC ZEZNAŃ, CO PRZECZY DYSPOZYCJI ART 391 KPK. W TEJ SYTUACJI PRAWIDŁOWA ODPOWIEDZIA JEST A – NIE MOGĄ STANOWIĆ DOWODU. ODPOWIEDŹ C BYŁABY PRAWIDŁOWA, GDYBY WSKAZANO W PYTANIU, ŻE CHODZI O ODCZYTANIE PROTOKOŁÓW W PEWNYM ZAKRESIE A NIE W CAŁOŚCI.

To taka szybka konkluzja, oczywiscie po przjerzeniu calosci testu planuje rozwinac ja nalezycie. Jakie Wy macie uwagi i spostrzezenia do powyzszeo przykladu jak i reszty testu?

Pozdrawiam i licze na odzew.Ze względu na to, że ostatnimi czasy sytuacja na Temidzie związana z działaniem poszczególnych instytucji jest dość kontrowersyjna, natomiast działalność NIK po pierwsze całkowicie ustała, a po drugie NIK nie ma możliwości ciągłego monitorowania i kontroli instytucji na Temidzie, proponuję utworzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, którego prace regulowałaby poniższa ustawa:


Ustawa o Ministrze Sprawiedliwości

Art.1

Tworzy się Ministerstwo Sprawiedliwości jako resort podległy Prezesowi Rady Ministrów, którego celem jest monitorowanie oraz kontrola prac Prokuratury, Krajowej Rady Prawników, Sądu Krajowego, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego bez ingerencji w niezależność tych instytucji.

Art.2

Pracami Ministerstwa kieruje Minister Sprawiedliwości, wybierany za pomocą odpowiedniego testu kompetencji dotyczącego znajomości prawa Republiki Wirtualnego Świata, zatwierdzonego przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Kadencja Ministra Sprawiedliwości kończy się wraz z powołaniem na to stanowisko innej osoby.
Minister Sprawiedliwości jest funkcjonariuszem państwowym, zatem podlega pod "Ustawę o funkcjonariuszach publicznych".

Art.3

Kandydat na Ministra Sprawiedliwości musi ponadto spełniać wszystkie następujące wymagania:
- być mieszkańcem Republiki Wirtualnego Świata od co najmniej dwóch miesięcy,
- posiadać obywatelstwo Republiki Wirtualnego Świata,
- posiadać przynajmniej jeden miesiąc doświadczenia w pracy na stanowisku prokuratora i/lub sędziego,
- być niekaralny.

Art.4

Do obowiązków Ministra Sprawiedliwości należy:
- monitorowanie spraw toczących się w podległych mu instytucjach;
- monitorowanie wykonania uprawomocnionych wyroków w sądach;
- zwracanie uwagi na zauważone nieprawidłowości do przełożonych podległych mu instytucji poprzez informację w odpowiednim dziale danej instytucji, dostępnym tylko dla Ministra oraz pracowników podległej mu instytucji;
- pomoc przy wyborze osób do pracy w podległych mu instytucjach poprzez wyrażenie publicznie swojej opinii na ten temat, jednak ostateczna decyzja należy do osób do tego wyznaczonych w odpowiednich ustawach;
- zlecanie wykonania comiesięcznego raportu z prac podległej instytucji wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
- sprawdzanie skarg i wniosków związanych z podległymi mu instytucjami, składanych przez mieszkańców Republiki Wirtualnego Świata.

Art.5

W przypadku braku reakcji na zwrócone uwagi lub rażące nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości ma prawo zawiesić w pełnieniu obowiązków odpowiedzialne za to podległe mu osoby do czasu wyjaśnienia sytuacji. Informacja o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w instytucji, w której osoba zawieszona pełniła obowiązki.
Od decyzji Ministra Sprawiedliwości przysługuje odwołanie do Prezydenta w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia.

Art.6

Minister Sprawiedliwości nie ma prawa wpływać w jakikolwiek sposób na przebieg postępowania, rozprawy, wydawane wyroki itp.

Art.7

Minister Sprawiedliwości może zostać odwołany ze stanowiska przed upływem jego kadencji, jeżeli:
- złożył rezygnację z piastowanego stanowiska,
- utracił obywatelstwo Republiki Wirtualnego Świata,
- został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
- objął inne stanowisko we władzach państwowych.

Art.8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Bardzo proszę o zamieszczenie uwag dotyczących tego projektu. To jest moja propozycja, oczywiście jestem otwarty na wszelkie poprawki i zmiany


Z poważaniem
RizoWzory umów, pism urzędowych i procesowych

Zbior zawiera takie umowy jak:

1. Finansowo-ksiegowe
2. Grzecznosciowe
3. Informacje, zamówienia, reklamacje
4. Pełnomocnictwa
5. Pptrzebe przy budow(ach)ie
6. Potrzebne przy składaniu wnioskow
7. Umowy magazynowania towarow i skladu
8. Umowy kupna sprzedarzy
9. Umowy najmu
10. Umowy spolek
11. Umowy zwiazane z dierżawą
12. Związane z komputerami i informatyka
13. Związane z licencjonowaniem
14. Zwiazane z obrotem finansowym
15. Zwiazane z pracą
16. Ze świadczeniem uslugi
17. Róznego rodzaju pisma
18. Formulaze sondowe
19. Pozwy, skargi, zazalenia
10. Wnioski
11. Weksle
12. Dokumenty potrzebne w roznego rodzaju urzędach


Oraz wzory pism procesowych:

1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania

link
RapidShare: Easy Filehosting
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  wzór odwołania do sądu
h22o